Welke ORV past bij u?

Woonfonds heeft 3 verschillende verzekeringsvormen
U kunt de verzekering helemaal aanpassen naar uw persoonlijke situatie. Uw adviseur kan u adviseren welke verzekering het beste bij u past. Woonfonds heeft 3 verschillende verzekeringsvormen, maar er zijn ook combinaties mogelijk.

 1. Annuïtair dalend
 2. Lineair dalend
 3. Gelijkblijvend
 4. Een combinatie

1. Annuïtair dalend

 • download.php?cs=ba1b5&id_token=reijom668Het bedrag dat u verzekert, wordt iedere maand lager. U kiest zelf met welk percentage het bedrag lager wordt.
 • Klanten kiezen deze soort verzekering vaak bij een hypotheek. U lost een annuïteitenhypotheek elke maand af. Het bedrag dat nodig is om de hypotheek af te lossen nadat u overlijdt, kan dus steeds lager worden.
 • Het verzekerd bedrag hoeft op de einddatum van de hypotheek niet naar € 0,- te dalen. U kiest zelf welk bedrag op het einde van de looptijd nog verzekerd is. Zo kunt u zich naast de hypotheek ook nog voor andere kosten verzekeren. Bijvoorbeeld voor kosten die wel gewoon doorlopen als uw inkomen wegvalt. Zoals de studie voor de kinderen, onderhoud aan het huis, hobby's, (extra) kinderopvang, vervanging van een leaseauto enzovoort.
 • U betaalt elke maand de premie die hoort bij het risico van die maand. We stellen de premie elke maand vast op basis van het verzekerd bedrag en uw leeftijd. De premie is daarom elke maand anders. In het begin van de verzekering laten wij u precies weten wat de premies zijn voor de hele looptijd. Deze premies veranderen niet.

2. Lineair dalend

 • download.php?cs=70fb2&id_token=mlapkt668Het bedrag dat u verzekert, wordt iedere maand lager. U kiest zelf met welk percentage het bedrag lager wordt.
 • Klanten kiezen deze soort verzekering vaak als zij willen sparen voor een bepaald bedrag. Bijvoorbeeld voor de studie van kinderen. Bij eerder overlijden moet het spaarbedrag worden aangevuld. Of als inkomensaanvulling tot aan de pensioendatum. Het verzekerd bedrag kan dalen. De periode waarover het spaarbedrag of het inkomen moet worden aangevuld, wordt namelijk steeds korter.
 • U kiest zelf welk bedrag op het einde van de looptijd nog verzekerd is. Zo kunt u zich naast de hypotheek ook nog voor andere kosten verzekeren. Bijvoorbeeld voor kosten die wel gewoon doorlopen als uw inkomen wegvalt. Zoals de studie voor de kinderen, onderhoud aan het huis, hobby's, (extra) kinderopvang, vervanging van een leaseauto enzovoort.
 • U betaalt elke maand de premie die hoort bij het risico van die maand. We stellen de premie elke maand vast op basis van het verzekerd bedrag en uw leeftijd. De premie is daarom elke maand anders. In het begin van de verzekering laten wij u precies weten wat de premies zijn voor de hele looptijd. Deze premies veranderen niet.

3. Gelijkblijvend

 • download.php?cs=ca09c&id_token=zgiaro668Het bedrag dat u verzekert, blijft de hele looptijd hetzelfde.
 • Klanten kiezen deze soort verzekering vaak voor het verzekeren van kosten die min of meer gelijk blijven in de verzekerde periode. Of voor schulden die zij op korte termijn niet aflossen.
 • U betaalt elke maand de premie die hoort bij het risico van die maand. We stellen de premie elke maand vast op basis van het verzekerd bedrag en uw leeftijd. De premie is daarom elke maand anders. In het begin van de verzekering laten wij u precies weten wat de premies zijn voor de hele looptijd. Deze premies veranderen niet.

4. Een combinatie

 • U kunt op 1 polis een lineair dalend of annuïtair dalend verzekerd bedrag combineren met een gelijkblijvend bedrag.
 • Zo verzekert u op 1 polis meer bedragen. Bijvoorbeeld het bedrag dat nodig is voor de aflossing van uw hypotheek en een bedrag voor bijvoorbeeld de studie van de kinderen.