Begrippenlijst

 • Actuele rente

  Actuele rentes zijn de rentes die wij op een bepaalde datum gebruiken. Een bepaalde

  actuele rente hoort bij:

  • een bepaalde rentevast-periode;
  • een bepaald risico voor ons (risico-opslag);
  • een bepaalde manier van aflossing.


  We verwerken kortingen en opslagen in de actuele rente.

 • Boete of vergoeding voor renteverlies

  U kunt ons bijna altijd tussentijds om een aanbod vragen voor een nieuwe rente en rentevast-periode. Met tussentijds bedoelen we: vóór het einde van de rentevast-periode. Meestal moet u dan wel een vergoeding betalen voor de rente die wij mislopen. Want het geld voor uw hypotheek hebben wij zelf ook geleend, toen de rente nog hoger was. En wij moeten die hogere rente blijven betalen.


 • Hypotheekrecht

  Het hypotheekrecht is ons recht op het geld dat u krijgt bij verkoop van uw woning. Wij hebben dat recht als u schuld bij ons heeft. Wij hebben daarbij voorrang op anderen bij wie u schulden heeft.

 • Leningdeel

  Met lening bedoelen we alle bedragen die u leent volgens de afspraken in de leningovereenkomst. Met lening bedoelen we soms ook een deel van uw lening (leningdeel) waarvoor bepaalde afspraken gelden.

 • Marktwaarde

  De marktwaarde is de waarde van uw woning. Er zijn 3 manieren om de marktwaarde te bepalen:

  • met een taxatie (schatting);
  • met de waarde die de gemeente bepaalt (WOZ-waarde);
  • met de koopprijs van de woning.
 • Pandrecht

  Met pandrecht geeft u ons (met voorrang op anderen) recht op de waarde van iets (een 'onderpand'), meestal op de waarde van een verzekering of een spaarrekening. We kunnen ons pandrecht gebruiken:

  • als u de lening af moet lossen;
  • als u zich niet houdt aan de afspraken met ons.

  Voor pandrecht ondertekent u een akte. Geeft u ons bijvoorbeeld pandrecht op een verzekering? Dan bent u verplicht om die verzekering te houden.

 • ​Rentemiddelen

  Rentemiddelen betekent dat u de boete voor eerder overstappen laat verwerken in de nieuwe rente. Deze boete wordt over het volledige hypotheekbedrag berekend. U krijgt een opslag als de actuele rente van de overgebleven rentevast-periode lager is dan de rente die u betaalt. We verwerken deze opslag in de nieuwe rente.

 • Rentevast-periode

  De rentevast-periode is een periode waarvoor de afspraak geldt dat de rente hetzelfde blijft.

 • Risico-opslag

  Als het bedrag van een lening groot is ten opzichte van de waarde van de woning, lopen wij meer risico. We verwerken dat extra risico in de rente die u betaalt. Dat is de risico-opslag. Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie is er geen risico-opslag. Bij andere hypotheken is de risico-opslag afhankelijk van de verhouding tussen het bedrag van de lening en de marktwaarde van de woning.

 • Taxatierapport

  Goedkeuring van uw taxatierapport

  Uw taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. En het moet 'gevalideerd' zijn. Dat wil zeggen dat het is goedgekeurd door de TaxateursUnie, iValidatie, het NWWI of het TVI. Kies daarom een taxateur die zijn taxatierapporten laat goedkeuren door een van deze organisaties. U weet dan zeker dat het taxatierapport voldoet aan de regels van Woonfonds.

 • Verwerkingstijd

  De verwerkingstijd is de tijd die wij nodig hebben om een wijziging te beoordelen of door te voeren in onze systemen.