Vertrouwensmonitor tweede onderzoek

Met de financiële crisis hebben veel Nederlanders het vertrouwen in banken verloren. Om dit vertrouwen te herstellen werken alle Nederlandse banken nauw met elkaar samen. De overkoepelde organisatie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken, heeft de Vertrouwensmonitor in het leven geroepen. Met deze monitor meet een onafhankelijk onderzoeksbureau jaarlijks hoe het vertrouwen zich ontwikkelt en wat banken doen om dit te herstellen.

Het tweede onderzoek is op 3 oktober 2016 gepresenteerd Met dit onderzoek gaan banken de dialoog aan met consumenten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en toezichthouders over de particuliere dienstverlening van banken. Hoeveel vertrouwen hebben consumenten in banken in het algemeen en in hun eigen bank? Wat vinden zij van de dienstverlening van banken en in welke mate stellen banken het belang van de klant centraal? Naast de uitkomsten van een online survey presenteren banken wederom de individuele scores op de Klantbelang Dashboard modules van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), inclusief de door Betaalvereniging Nederland (BVN) ontwikkelde module over betaaldiensten. Ook Woonfonds werkt hier aan mee. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn we naast onze eigen bevindingen nog beter in staat om te achterhalen op welke gebieden we het goed doen en waar we kunnen verbeteren. Hieronder vindt u de scores van Woonfonds in 2016, net als de scores van de sector. Aan de hand van de scores van vorig jaar en dit jaar hebben banken generieke verbeterkansen geformuleerd. Elke bank geeft zelf invulling aan die verbeterkansen door individuele verbeteracties. U kunt de verbeterkansen van dit jaar onderaan deze pagina vinden. Daarnaast wordt aangegeven welke verbeteracties Woonfonds dit jaar gaat uitvoeren om invulling te geven aan de verbeterkansen.

vertrouwensmonitor_schema.JPG

[1] In 2015 rapporteerden we een 2,8, maar dat was inclusief het onderdeel 'betalingsachterstanden', dat dit jaar niet is meegenomen. [1] In 2015 rapporteerden we een 3,3, maar dat was inclusief het onderdeel 'passendheid van de beleggingsportefeuille' dat dit jaar niet is meegenomen.

Verbeterkansen 2016

1. Banken maken expliciet hoe zij klanten met (mogelijke) betalingsachterstanden kunnen helpen. Daarnaast gaan banken samen met de klant op zoek naar passende oplossingen. Met een score van 3,0 maken klanten duidelijk dat hier nog een verdere verbetering vereist is. Banken denken goede stappen te hebben gezet als sector en willen dit, mede gezien het maatschappelijke belang, graag voortzetten. Banken verwachten dat dat in de resultaten van volgend jaar zichtbaar wordt.

2. Daarnaast is het van groot belang dat producten in het belang van de klant worden geadviseerd en daarom geven banken nadere invulling aan de wijze waarop zij het klantbelang centraal stellen bij consumptief krediet (lenen). Uit het onderzoek van GfK blijkt dat het adviseren van producten in het belang van de klant de tweede belangrijkste voorspeller van vertrouwen is. Klanten geven met een 3,2 aan dat banken nog meer aandacht moeten geven aan het adviseren van producten in het belang van de klant. Tegelijkertijd is de score van banken op het gebied van lenen gedaald van een 3,3 naar een 3,0 in de Klantbelang Dashboardmodule van de AFM, waardoor deze producten meer focus moeten en zullen krijgen.

Dit is wat Woonfonds dit jaar zal doen met betrekking tot bovenstaande verbeterkansen:

Verbeteracties Woonfonds

1. Wij helpen klanten met betalingsachterstanden

Het komend jaar gaat Woonfonds door op de ingeslagen weg bij klanten met betalingsachterstanden:

•Wij nemen direct na het ontstaan van een betalingsachterstand persoonlijk contact op met de klant om het probleem te achterhalen in plaats van te sturen op het 'moeten betalen'. We zoeken samen met de klant naar een persoonlijke oplossing. De klant heeft gedurende het hele traject een vaste behandelaar die zijn persoonlijkesituatie kent.

•We gaan actief communiceren over onze dienstverlening bij betalingsproblemen naar klanten. Door daarover open en eerlijk te zijn, hopen we meer vertrouwen van de klant te krijgen. Wij verwachten dat klanten met betalingsproblemen daardoor minder een drempelervaren om vroegtijdig contact met ons op te nemen.We communiceren zowel on als offline.

2. Klantbelang Centraal bij consumptief krediet Woonfonds biedt geen consumptief krediet (leningen) aan en dus formuleren wij op dit punt geen specifiek verbeteridee.

Download hier het volledige rapport van de Vertrouwensmonitor Banken 2016

Lees hier het eerste onderzoek