Vertrouwensmonitor 2017

Met de financiële crisis hebben veel Nederlanders het vertrouwen in banken verloren. Om dit vertrouwen te herstellen werken alle Nederlandse banken nauw met elkaar samen. De overkoepelende organisatie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken, heeft de Vertrouwensmonitor in het leven geroepen. Met deze monitor meet een onafhankelijk onderzoeksbureau jaarlijks hoe het vertrouwen zich ontwikkelt en wat banken doen om dit te herstellen.

Op 9 november 2017 is de Vertrouwensmonitor Banken 2017 gepresenteerd
Met dit onderzoek gaan banken de dialoog aan met consumenten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en toezichthouders over de particuliere dienstverlening van banken. Hoeveel vertrouwen hebben consumenten in banken in het algemeen en in hun eigen bank? Wat vinden zij van de dienstverlening van banken? Naast de uitkomsten van een online survey presenteren banken in de Vertrouwensmonitor wederom de individuele scores op de Klantbelang Dashboard modules van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Vertrouwensmonitor Banken 2017 bevat daarnaast voor het eerst een extra onderdeel: een verdiepend onderzoek naar wat consumenten verstaan onder ‘open’ en ‘eerlijk’.

Ook Woonfonds werkt mee
Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn we naast onze eigen bevindingen nog beter in staat om te achterhalen op welke gebieden we het goed doen en waar we kunnen verbeteren. Hieronder vindt u de scores van Woonfonds in 2017, net als de scores van de sector. Aan de hand van de scores van vorig jaar en dit jaar hebben banken generieke verbeterkansen geformuleerd. Elke bank geeft zelf invulling aan die verbeterkansen, middels individuele verbeteracties. U kunt de verbeterkansen van vorig jaar en dit jaar onderaan deze pagina vinden. Daarnaast wordt aangegeven welke verbeteracties Woonfonds dit jaar gaat uitvoeren om invulling te geven aan de verbeterkansen.  

Vertrouwensmonitor_2017.JPG?hash=1287115

* Klantonderzoek door GfK (schaal 1 tot en met 5) 
** Cijfers van Klantbelang Dashboards AFM. Het sectorgemiddelde betreft de gemiddelde score uit het onderzoek van de AFM. Dat onderzoek bevat in 2017 een aantal partijen die niet deelnemen aan de Vertrouwensmonitor. Het gaat met name om een aantal verzekeraars die ook hypotheken aanbieden en financieringsmaatschappijen die consumptief krediet verstrekken. Het sectorgemiddelde kan daardoor afwijken van de gemiddelde score van de banken genoemd in deze publicatie. 
***Cijfers over 2017 zijn van juli 2016 tot en met juni 2017, afkomstig van eigen metingen door de banken, aangeleverd bij en gecontroleerd door de Betaalvereniging Nederland. De Vertrouwensmonitor Banken 2017 bevat geen beschikbaarheidsgegevens voor iDEAL (zie voor toelichting de Vertrouwensmonitor 2017, Bijlage 1)


Verbeterkansen 2017

 1. Proactiviteit bij veranderingen in (financiële) situatie Veranderingen in het leven van een klant – zoals een scheiding of andere baan – kunnen gevolgen hebben op diens financiële situatie. En ook op welk financieel product het beste bij hem of haar past. Banken kunnen daar ook proactief op handelen: de klant met een adviesproduct erop wijzen dat de verandering van invloed kan zijn op welk product of producten het beste bij hem of haar past. 16% van de klanten met een recente verandering gaf aan dat hun bank proactief handelde. Het proactief benaderen van klanten met een adviesproduct en het adviseren van producten die in het belang zijn van de klant, vragen en krijgen nadrukkelijk de aandacht van banken. Op de website van de banken staat welke acties worden ondernomen.
 2. Nieuwe initiatieven op open en eerlijk
  Banken zullen komend jaar hun beleid, klantcontact en communicatie nauwkeurig onder de loep nemen, zodat het waar nodig veranderingen oplevert die voor klanten merkbaar en zichtbaar zijn. Dan gaat het vooral om:
  1. Banken geven meer inzicht in de opbouw van financiële producten
   Voor banken is dit een noodzakelijke en tegelijk ingewikkelde opgave. Banken zullen klanten die meer willen weten over hun producten nog beter moeten faciliteren in het verkrijgen van deze informatie. Bij beleggen gaan banken bijvoorbeeld verdere stappen zetten om de totale beleggingskosten beter inzichtelijk te krijgen.
  2. Banken geven beter inzicht in hun maatschappelijke rol
   Veel consumenten geven aan de maatschappelijke rol van banken belangrijk te vinden. Banken kunnen hier nog beter proactief informatie over verstrekken. Banken willen klanten meer inzicht bieden in de bedrijfstakken waarin zij investeren. Hiermee denkt de sector dat het vertrouwen van klanten in de bank zal stijgen.
  3. Banken nemen zich voor te erkennen dat zaken zijn misgegaan als een klant een terechte klacht heeft Daarbij nemen we ook de aanbeveling van de AFM mee om meer aandacht te schenken aan de emotie die de klant hierbij heeft. De bank herstelt de fout en implementeert een verbeteractie om herhaling hiervan te voorkomen.
  4. Banken gaan betere toegang geven tot informatie om vast te kunnen stellen of de bank financieel gezond is
   Kerngegevens over de financiële gezondheid van banken zijn beschikbaar op de website van De Nederlandsche Bank. Dit overzicht is te vinden via de website van De Nederlandsche Bank.

Dit is wat Woonfonds dit jaar zal doen met betrekking tot bovenstaande verbeterkansen

1. Proactiviteit bij veranderingen in (financiële) situatie Woonfonds is hiermee al actief aan de slag. We benaderen actief klanten die met een verandering aan hun hypotheek geld kunnen besparen, bijvoorbeeld door vroegtijdig de rente te wijzigen. We geven klanten via onze ‘Online hypotheektest’ inzicht in hun eigen (aflossingsvrije) hypotheek, risico’s  en mogelijkheden. Ook bij wijzigingen in het persoonlijk leven van de klant die van invloed (kunnen) zijn op de hypotheek, zoeken we actief contact met de klant. Onze afdeling Debiteuren & Bijzonder Beheer benadert waar mogelijk vroegtijdig onze klanten om de kans op herstel te vergroten.  We communiceren hierover zowel on- als offline en ook de nieuwe  online klantomgeving ‘mijn lening-inzicht’ kan hierin een ondersteunende  rol spelen. We doen deze initiatieven in nauw overleg met de adviseur.

2. Nieuwe initiatieven op open en eerlijk

 • Banken geven meer inzicht in de opbouw van financiële producten
  Vooral via ‘mijn lening-inzicht’ en met nieuwe tools op de website  gaan we klanten faciliteren die meer inzicht willen in de opbouw van hun producten. Omdat het een  ingewikkelde opgave is, willen we dit zoveel mogelijk ‘op maat’ voor een klant doen.
 • Banken geven beter inzicht in hun maatschappelijke rol Woonfonds communiceert al actief over ‘Woonfonds Doet’ en betrekt  klanten hier actief bij door geld te storten naar ‘Woonfond Doet’ als de klant een enquête invult  etc. Daarnaast zorgen we ervoor dat meer informatie over het (Achmea) MVO en Beleggingsbeleid  ook via de Woonfonds website terug te vinden is.
 • Banken nemen zich voor te erkennen dat zaken zijn misgegaan als een klant een terechte klacht heeft
  Vanuit onze missie ‘persoonlijk & dichtbij’ en de wens om continu te verbeteren, erkennen  we graag dat we fouten maken. Hierbij vinden wij het belangrijk om aandacht aan de emotie van de klant te besteden. Daarom bellen we alle klanten met klachten om echt in gesprek te gaan. Via de NPS meting op afgehandelde klachten monitoren wij continu hoe een klant de klachtafhandeling heeft ervaren.
 • Banken gaan betere toegang geven tot informatie om vast te kunnen stellen of de bank financieel gezond is
  Wij gaan de link naar de website van de Nederlandsche Bank opnemen op onze website.

Download hier het volledige rapport van de Vertrouwensmonitor Banken 2017

Lees hier Vertrouwensmonitor 2016