Restschuld

De laatste jaren daalden de huizenprijzen in Nederland flink. Hier kwam afgelopen jaar gelukkig verandering in. De woningprijzen stijgen namelijk weer. Toch hebben nog veel mensen te maken met een dreigende restschuld. Hun huis staat 'onder water'. De hypotheek is dan hoger dan de waarde van de woning.

Restschuld? Hoe erg is dit?
Dat hangt helemaal af van uw situatie. Last van een restschuld krijgt u pas echt bij verkoop van de woning. Zolang u niet verhuist, heeft u geen 'acuut' probleem. Maar wat doet u als u bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of een scheiding noodgedwongen uw woning moet verkopen? Dan bestaat die restschuld opeens wel uit echte euro's en dan kan verhuizen voor u lastiger worden. Natuurlijk hoeft u daar niet op te wachten.

Pak aan die restschuld
U kunt uw restschuld nu al aanpakken. Los extra af op uw hypotheek. In uw voorwaarden staat hoeveel u maximaal boetevrij mag aflossen. Misschien kunt u geld vrijmaken uit een polis? Is het mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een hypotheek waarbij maandelijks een deel wordt afgelost? Is er de mogelijkheid om een schenking van ouders te ontvangen die gebruikt kan worden om een restschuld te voorkomen? Door er op die manier mee bezig te zijn, werkt u proactief aan een gezonde financiële toekomst. En daar bent u uiteindelijk toch het meest mee geholpen. Uw adviseur helpt u om naar de mogelijkheden te kijken. De rol van de adviseur is belangrijk want de genoemde mogelijkheden kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Meefinancieren van de restschuld
Verhuist u zo graag en neemt u de restschuld op de koop toe? Bij het volledig meefinancieren van de restschuld in een nieuwe hypotheek hoort een belangrijke vraag. Kunt u de hypotheeklast nu en in de toekomst betalen? Meefinancieren lijkt misschien een logische oplossing. Helemaal nu de hypotheekrente laag is en de woningmarkt weer in de lift zit. Maar die rente gaat vroeg of laat weer omhoog. En ook de fiscale renteaftrek heeft niet het eeuwige leven. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat uw lasten in de toekomst omhoog kunnen gaan. Ondertussen krijgt u door het extra lenen van uw restschuld jarenlang met een hogere maandlast te maken.

Hoe gaat Woonfonds om met restschuldfinanciering?

U bent nog geen klant bij Woonfonds
Bij Woonfonds zijn we terughoudend als het gaat om nieuwe klanten die een restschuld willen meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Dit heeft vooral te maken met de betaalbaarheid van de woonlast.

U bent klant bij Woonfonds
Onze klanten proberen we natuurlijk zoveel mogelijk bij te staan. Wel met als tip: kijk met uw adviseur goed naar andere mogelijkheden. Een aantal voorwaarden voor de financiering van uw restschuld:

  • U bent klant bij Woonfonds en u sluit uw nieuwe hypotheek ook bij Woonfonds;
  • Het bedrag van de restschuld is maximaal € 70.000;
  • Het maximale restschuldbedrag is 15% van de getaxeerde marktwaarde van de nieuwe woning;
  • De rentevast-periode van de nieuwe hypotheek is minimaal 10 jaar;
  • De aflossing van het restschuldbedrag is annuïtair of lineair

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Heeft u een lening met NHG? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld bij een gedwongen verkoop. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Laat uw adviseur voor de verkoop eerst uitrekenen of u uw hypotheek kunt blijven betalen. Een toets op inkomen en vermogen is verplicht. NHG beslist daarna of u uw woning te koop mag zetten. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan dienen wij de restschuld in bij NHG. De stichting beoordeelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld. Wordt deze restschuld niet (volledig) aan ons vergoed? Dan geeft de stichting aan of u het overblijvende deel moet betalen. Kijk voor meer informatie en de gevolgen van kwijtschelding op www.nhg.nl.

U lost uw hypotheek bij Woonfonds af en heeft een restschuld
U heeft restschuld na verkoop van uw huis en u sluit geen nieuwe hypotheek af. Er zijn er verschillende mogelijkheden om deze restschuld af te lossen:

  • U financiert de schuld uit eigen middelen of een verpande polis.
  • U leent geld bij een bank of financieringsinstelling.
  • We dragen uw restschuld over naar een deurwaarder die afspraken met u maakt over terugbetaling.

Houd rekening dat u in deze situatie te maken heeft met behoorlijk wat kosten: makelaarscourtage, advieskosten, taxatie en later deurwaarderskosten.

Melding bij Bureau Krediet Registratie (BKR)
Wij moeten het ontstaan van een restschuld melden bij Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR). U krijgt dan een registratie in het BKR-register. Deze registratie blijft ook na betaling van uw restschuld zichtbaar en heeft mogelijk gevolgen voor toekomstige financieringen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.bkr.nl.

Maakt u zich zorgen over uw restschuld?
Neem dan contact op met onze medewerkers van Preventief Beheer. Dit kan via hypotheekhulp@woonfonds.nl of via 013 461 20 50.

U kunt natuurlijk ook altijd bij uw adviseur terecht. Hij helpt u natuurlijk graag om tot oplossingen te komen in uw persoonlijke financiële situatie. Voor nu en in de toekomst.