Privacy & Cookies

Woonfonds is een onderdeel van Achmea B.V., een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. In de huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden. En daarin maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die u helpen in uw individuele ontplooiing en bij het realiseren van uw wensen en idealen. U zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Achmea staat hier vierkant achter.

Uw privacy - Waarom vragen wij om uw gegevens?
Woonfonds is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons financiële dienst aanvraagt zoals een verzekering of een bancair product. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:

- om ons bestand van relaties te beheren;
- om fraude te voorkomen en te bestrijden;
- om statistisch onderzoek te doen;
- om te voldoen aan de wet.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:

- de Wet bescherming persoonsgegevens;
- de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
- de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (alleen bij zorgverzekeringen).

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De meldingen staan vermeld onder melden / meldingenregister/ zoeken naam=Achmea.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuur dan een brief of e-mail naar:

Woonfonds Hypotheken
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn

info@woonfonds.nl

Inzage in uw gegevens
Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel.

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Stuur dan een brief naar bovenstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een (geldig) paspoort. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Verwerking bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Raadpleging databank Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico's beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op http://www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.

Het gebruik van deze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement, kunt u zich richten tot: Woonfonds Hypotheken, Afdeling Compliance, 013 461 20 10

Cookies

Wat zijn cookies?
Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer kunnen worden opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. Met de gegevens die wij verkrijgen uit de cookies analyseren wij onze website. En we kijken waar wij de gebruikersvriendelijkheid kunnen verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Wij kunnen bijhouden welke pagina's van onze site u bekijkt. Daarmee kunnen we rekening houden als wij u informatie sturen over onze producten en diensten.

Cookies van derden
We kunnen ook cookies plaatsen op websites van anderen. Bijvoorbeeld met internetadvertenties. Bezoekt u die websites? Dan kunnen we u hiermee gerichte aanbiedingen doen. Dat kan voor producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Om de resultaten van cookies van derden te bepalen en analyseren werken we samen met partijen die gespecialiseerd zijn in advertentie-technologieën.

Overzicht cookies
We hebben een overzicht van cookies gemaakt. Dit overzicht gaat over cookies die we op onze eigen website hebben staan. En cookies die gegevens bij een andere website kunnen plaatsen. In dit overzicht kunt u lezen:

  • welke partij cookies (gegevens) plaatst;
  • wat we met de gegevens doen die we uit de cookies verkrijgen;
  • hoe lang we gegevens bewaren;
  • wat het voor u en de werking van de website betekent als u cookies weigert.

Cookie-overzicht:
1. Analitische cookies:
Google analytics
2. Voorkeur cookies:

Voor woonfonds.nl een geanonimiseerde cookie tbv cookie-acceptatie

3. Externe partij cookies:

Verwijderen van cookies
Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van onze website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

Op youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u cookies van derden centraal verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst worden.

Wijzigingen
We kunnen de tekst van dit cookiestatement aanpassen. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan af en toe eens deze tekst te lezen als u onze website bezoekt (versie 2015). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer als u een webpagina bezoekt. Hierdoor kan de website u herkennen als u vervolgpaginas bezoekt op onze site. Dit is een beproefde techniek die al vrijwel sinds het begin van het world wide web wordt gebruikt.