Herstelkostenregeling

Woonfonds is dagelijks bezig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat er helaas wel eens wat fout. Als dat gebeurt herstellen wij dat uiteraard zo snel mogelijk. Om een fout te herstellen, kan het voorkomen dat u van uw adviseur een rekening krijgt. Uw adviseur heeft extra werk moeten doen voor het herstellen van een fout en mag daar een vergoeding voor rekenen. Deze rekening kunt u doorsturen naar Woonfonds. Wij beoordelen de rekening en betalen na goedkeuring het geld aan u uit.

Wat houdt de regeling precies in?
De regeling gaat over fouten die Woonfonds maakt in offertes en andere documenten. Uw adviseur controleert of alles juist in de stukken staat. Als hij dan een fout ziet zal hij dat aan Woonfonds melden. Wij herstellen de fout en de adviseur controleert opnieuw de stukken. Staan er dan nog fouten in de stukken, dan kan de Herstelkostenregeling gaan werken.

Hoe worden de kosten vergoed?
Uw adviseur informeert Woonfonds als er een beroep op de Herstelkostenregeling wordt gedaan. Uw adviseur stuurt u, nadat de fout hersteld is, een rekening. Die rekening kunt u aan ons doorsturen. Wij betalen de rekening aan u zodat u uw adviseur kunt betalen.

Waarom betalen wij de adviseur niet rechtstreeks?
Dat mag van de wet niet. Per 1 januari 2013 is het wettelijke Provisieverbod ingevoerd. Dat betekent dat de hypotheekaanbieder, Woonfonds, voor complexe en impactvolle producten geen geld aan uw adviseur mag overmaken.

Wat krijgt u vergoed?
Woonfonds bekijkt of het aantal uren werk en het uurtarief dat uw adviseur berekent, redelijk zijn.

De Herstelkostenregeling is een marktbrede regeling en ontworpen door het Verbond van Verzekeraars.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.