Goed om te weten: extra aflossen in 2018

25-10-2018
Woonfonds Icons money

Wilt u dit jaar nog extra terugbetalen (aflossen) op uw hypotheek?  Dat kan. Als u dit uiterlijk 10 december doet, ziet u dit terug in uw jaaropgave en vooringevulde belastingaangifte over 2018. Doet u dit later, dan moet u dit zelf invullen op uw aangifte.

  • Heeft u uiterlijk op 10 december een bedrag naar onze rekening overgemaakt? Dan wordt het nog verwerkt op de jaaropgave over 2018. Voorwaarde is wel dat het bedrag  dat u overmaakt minimaal 2,1 keer groter is dan het bedrag dat u normaal per maand betaalt. Betaalt u elke maand € 1000,- rente + aflossing? Dan moet u minimaal € 2.100,- overmaken. 
  • Een bedrag dat na 10 december op onze rekening staat, ziet u terug op de jaaropgave over 2019. Dat geldt ook voor bedragen die wel voor 10 december betaald zijn, maar lager zijn dan 2,1 keer het maandbedrag dat u normaal betaalt.

Als u uiterlijk 31 december extra aflost, telt dit mee in 2018. Het staat alleen niet op uw jaaropgave van 2018. Heeft u dit jaar al extra afgelost? Check dan wel even of u nog boetevrij mag aflossen. 

Extra aflossen via Mijn Leninginzicht
Als u een extra aflossing doet via Mijn Leninginzicht is de uiterste datum 20 december. 

Een voorschot op uw aflossing voor 2019?
Het is helaas niet mogelijk om in 2018 alvast af te lossen voor 2019. Aflossen voor 2019 kan vanaf 1 januari 2019. Als u dat wilt, kunt u het hele bedrag dat u in 1 jaar mag aflossen in 1 keer betalen.