WOZ: 3 redenen voor bezwaar

21-01-2019
achterstand bij openbaarmaking woz waarde

Uiterlijk eind februari ontvangt u van uw gemeente de nieuwe waardering onroerende zaken (WOZ) van uw woning. Deze WOZ-waarde is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning en staat op uw aanslagbiljet. 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw huis?
Dan kunt u bezwaar maken bij uw gemeente en vragen om een aanpassing naar beneden óf naar boven. In 2017 werd 43,3% van de ingediende WOZ-bezwaren nog goedgekeurd (bron: Waarderingskamer). Maar waarom zou u eigenlijk bezwaar maken? 3 redenen om dit te doen.

1 Minder belasting
Bij een hogere WOZ-waarde betaalt u meer belasting, waaronder onroerendezaakbelasting (ozb), waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. De hogere belasting kan een logische reden zijn om bezwaar in te dienen bij de gemeente.

2 Beter voor onderhandeling bij verkoop
Minder logisch lijkt het om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Toch kan ook dit zinvol zijn. In de eerste plaats als u uw huis wilt verkopen dit jaar. Slimme kopers kunnen op Wozwaardeloket.nl eenvoudig de WOZ-waarde van uw huis achterhalen. Als deze veel lager is dan uw vraagprijs, kan de koper dat gebruiken om een lager bod te doen. Een hogere WOZ kan in dat geval beter voor u uitpakken.

3 Lagere hypotheeklasten
Stel, uw WOZ-waarde valt dit jaar hoger uit dan de hoogte van uw hypotheekschuld. Misschien kan de risico-opslag naar beneden, als uw huis in waarde stijgt. Het kan dus lonen om te verzoeken uw WOZ-waarde te laten verhogen. Het rentevoordeel kan de hogere belasting compenseren die u betaalt bij een hogere WOZ-waarde. Lees hier meer over het wijzigen van uw risico-opslag.

Zo maakt u bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen uw nieuwe WOZ-waarde? Op de brief die u krijgt, staan de te volgen stappen. U heeft er maximaal 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking de tijd voor. Zorg voor een duidelijke onderbouwing waarom u het niet met de gemeente eens bent. Vraag hiervoor vooraf het taxatierapport op. Hierin staat namelijk de onderbouwing van de gemeente voor de WOZ-waarde van uw woning. Dit kunt u gebruiken voor uw tegenargumenten.