​Waarom zijn de lange rentevastperioden zo laag?

15-02-2016
Verkopen website

Onlangs heeft Woonfonds de hypotheekrente voor de rentevast-perioden van 15-, 20- en 30-jaar mét NHG fors verlaagd. Hierdoor is het afsluiten van een hypotheek bij Woonfonds interessant voor klanten die op zoek zijn naar langere zekerheid over de hypotheeklasten. We lichten graag toe waarom deze tarieven -en in het bijzonder voor de aflosvormen Annuïteit en Lineair- zo scherp zijn geprijsd.

Woonfonds is onderdeel van Achmea en kan ook hypotheken verstrekken voor verschillende bedrijfsonderdelen binnen het eigen concern. Een van deze bedrijfsonderdelen, in dit geval de verzekeringsentiteit, heeft vooral interesse in het uitzetten van hypotheken met langlopende rentevastperioden. Dit leidt tot concurrerende rentetarieven voor de hypotheken van Woonfonds op de perioden van 15-, 20- en 30-jaar rentevast. Naast langlopende rentevast-perioden passen hypotheken met NHG-garantie en met een Annuïtair of Lineair aflosschema goed bij dit onderdeel van Achmea.

De samenwerking binnen Achmea zorgt er dus voor dat Woonfonds - onder voorwaarden - de hypotheken met langere rentevaste perioden tegen aantrekkelijke tarieven aan onze klanten kan aanbieden.

Hypotheken met kortere rentevast-perioden, die buiten NHG-garantie vallen en aflossingsvrij zijn worden op een andere wijze gefinancierd. Dit betreft veelal hypotheken waarvan de funding uit kortlopend spaargeld en uit geld van de internationale kapitaalmarkt wordt verkregen. De hogere inkoopprijs voor die hypotheken is logischerwijs terug te zien in de rentetarieven die we daarvoor vragen. Dit verklaart dat de rentepercentages van NHG en niet-NHG als ook van aflossingsvrij versus annuïteit en lineair aflossen voor sommige rentevast-perioden verschillen. Samengevat wordt dit veroorzaakt door de bron van financiering van de hypotheken van Woonfonds.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de afdeling Marketing van Woonfonds via 013-641 20 25 of info@woonfonds.nl