Wat verandert er voor u in 2018?

21-09-2017
koffertje stretch width680 height300 crop x50y50

Op Prinsjesdag maakte het (aftredende) kabinet haar plannen voor 2018 bekend. Wat betekent dit voor u als woningbezitter? We zetten de belangrijkste plannen* voor u op een rij.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek daalt
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 wordt dat 49,5%. Lees meer over de hypotheekrenteaftrek op de site van de Belastingdienst.

WOZ stijgt 
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7%. Hierdoor stijgt ook een aantal belastingen voor u als huiseigenaar. Denk aan de OZB (onroerendzaakbelasting), watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

Vervallen restschuldregeling 
Koopt u in 2018 een nieuw huis en financiert u de restschuld van uw oude huis? Let dan op, want de rente op uw restschuld kunt u dan niet meer aftrekken. Maakt u nu al gebruik van deze fiscale regeling, dan verandert er niets. Lees hier meer over deze maatregel in ons nieuwsbericht.

VvE's moeten sparen
Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking die VvE’s stimuleert een minimumbedrag te sparen in een reservefonds voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de lift. Zij moeten aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan of elk jaar 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij leggen.

Maximale lening voor nieuwe hypotheek gaat omlaag naar 100%
In 2018 daalt de maximale lening van 101% naar 100% van de waarde van de woning. U heeft dus meer eigen geld nodig om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen.

Bij het bepalen van de maximale hypotheek telt het laagste inkomen nu voor 60 procent mee. Volgend jaar gaat dat percentage omhoog naar 70 procent. Hierdoor kunt u meer lenen. Lees hier meer in ons nieuwsbericht over lenen voor tweeverdieners. 

Wilt u álles lezen over de Miljoenennota 2018?
Lees dan hier meer over de nieuwe Miljoenennota, het Belastingplan en alle Prinsjesdagstukken.

*De Eerste en Tweede Kamer moeten hier eind 2017 nog haar goedkeuring aan verlenen.