Hypotheken in 2016: wat verandert er?

29-12-2015
koffertje.jpg

We zetten de belangrijkste zaken van Prinsjesdag voor u op een rij.

Schenkingsregeling eigen woning vanaf 2017 weer ruimer
Vanaf 1 januari 2017 kunnen ouders weer van de regeling gebruik maken om hun kinderen maximaal €100.000,= te schenken voor de aankoop van een woning, verbouwing of voor een aflossing van de eigenwoningschuld. Ouders kunnen dan eenmalig belastingvrij een schenking tot een bedrag van €100.000,= doen. De regeling geldt ook voor schenkingen aan niet-familieleden. De ontvanger van de schenking mag niet jonger zijn dan 18 jaar en niet ouder zijn dan 40 jaar.

Op dit moment is de vrijstelling maximaal ca. €52.000,= en geldt alleen voor een schenking van ouders aan kinderen.

Minder geld lenen voor de aankoop van een huis
Vraagt u vanaf 1 januari 2016 een hypotheek aan? Dan mag u maximaal 102% van de marktwaarde van het huis lenen. Nu (2015) is dat nog 103%. Dit betekent dat u straks minder geld kunt bij lenen voor kosten als de kosten koper of een verbouwing.

Heeft u een Kapitaalrekening Eigen Woning?
En wilt u bij een uitkering bij leven kunnen profiteren van een dubbele vrijstelling van u en uw partner? Dan geldt op dit moment dat u beiden gerechtigd moet zijn tot de uitkering. Voor de KREW moet u daarvoor samen rekeninghouder zijn. Voor de KEW of kapitaalverzekering moet u in elk geval allebei begunstigde zijn. Dit moet u regelen met de bank of verzekeraar. Want alleen dan heeft u recht op deze dubbele vrijstelling. Helaas blijkt uit de praktijk dat mensen dit vaak niet goed geregeld hebben.

Het kabinet stelt nu voor dat partners bij het indienen van de aangifte een gezamenlijk verzoek kunnen doen om een dubbele vrijstelling te benutten. Vervolgens kan iedere partner voor zijn deel van de uitkering zijn persoonlijke vrijstelling benutten. Het is dan niet meer nodig om allebei rekeninghouder of begunstigde te worden.

Sanctie op niet nakomen aflossingseis eigenwoning schuld verzacht
Sinds 2013 geldt dat de hypotheekrente bij nieuwe leningen alleen nog aftrekbaar is als de lening in 360 maanden volgens een annuïteiten of lineair aflossingsschema wordt afgelost. Ontstaat er een achterstand in dit aflossingsschema? En wordt die niet binnen een bepaalde termijn ingelopen. Dan verhuist de schuld na afloop van die termijn naar box 3. En dat betekent dat er dan geen rente-aftrek meer mogelijk is over de schuld. Het verlies van de rente-aftrek is nu definitief. Het verzachten van de sanctie houdt in, dat als de achterstand is ingelopen, de hypotheekrente weer aftrekbaar wordt.