Renteverwachting 2019: waar gaat het heen?

20-12-2018
rente

Kopers van een huis konden dit jaar profiteren van historisch lage hypotheekrentes. Ook bij het oversluiten van de hypotheek kwam de lage rente goed van pas. Veel economen verwachten vroeg of laat een opleving van de rente. Is het in de komende tijd al zo ver of laat de renteverhoging langer op zich wachten? Allerlei factoren bepalen de richting van de rente. We geven een vooruitblik aan de hand van het beleid dat centrale banken voeren en kijken naar de rente op staatsleningen. 

Belangrijke rol voor centrale banken
Centrale banken zijn geen instanties waar u als particulier een rekening kunt afsluiten. Ze lenen onder andere geld uit aan ‘reguliere’ banken. Periodiek stellen centrale banken de rente vast die ze rekenen bij het verstrekken van deze leningen. Een lage rente kan de economie in een land stimuleren. Geld lenen wordt dan goedkoper, met als doel dat bedrijven en consumenten meer uitgeven. Bij een te sterke economische groei zijn renteverhogingen een goed middel ter afkoeling. Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB), die op dit moment historisch lage rentes hanteert. Het plan is om deze in de loop van 2019 te verhogen. Vooralsnog blijft het bij plannen op de tekentafel. De ECB is voorzichtiger met het verhogen van rentes dan een andere belangrijke centrale bank, de Amerikaanse FED. De economische groei in Europa overtuigt nog niet genoeg. Ook de onrust rond de Brexit en overheidsbegrotingen draagt niet bij aan het vertrouwen van de ECB. 

Staatsobligaties en richting hypotheekrente
Het beleid van de ECB heeft vooral invloed op leningen met een korte looptijd. Voor hypotheken met een rentevast termijn van tien jaar of langer, zijn staatsobligaties een goede maatstaf. Kort gesteld leent een koper van een staatsobligatie geld uit aan de overheid. Daar staat een rentevergoeding tegenover. De richting van deze rente is doorgaans een goede indicatie voor de hypotheekrente. De onderstaande grafiek toont het procentuele verschil tussen de richting van de Amerikaanse en Duitse staatsrente. Waar de Amerikaanse rente in het afgelopen half jaar vrij stabiel bleef, is deze in Duitsland behoorlijk gedaald. We zijn uitgegaan van Duitsland omdat het de grootste Europese economie is. 

rentegrafiek.JPG?hash=0fcaa31cbf51a14c

Onzekerheden staan stijging hypotheekrente in de weg
Het renteverschil tussen de Duitse en Amerikaanse rente is in geen 30 jaar zo groot geweest. Het is aannemelijk dat de rentes op termijn weer naar elkaar toetrekken. De onzekerheden in Europa lijken vooralsnog een significante rentestijging in de weg te staan.

Medio 2019 kan de balans opnieuw opgemaakt worden. Wanneer de economische groei doorzet en de rust in politiek Europa terugkeert, kan de stijgende lijn worden gevonden. Ook de hypotheekrente beweegt dan logischerwijs mee.

Bron: Bloomberg
Bovenstaande tekst is een inschatting op een vooruitblik van de Nederlandse hypotheekrente. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze tekst.