Opbouw van de hypotheekrente

De hypotheekrente is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Deze onderdelen kunnen de hoogte van de rente beïnvloeden. Woonfonds past de rente aan op basis van:

 • basistarief: onze inkoopprijs
 • individuele risico-opslagen: onze risico's bij een bepaalde hypotheek
 • onze kosten
 • onze winst
 • opslag in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: de situatie op de kapitaalmarkt en de huizenmarkt

Onze inkoopprijs
Om geld uit te lenen, moeten wij geld inkopen. Dat doen we vooral door:

 • klanten te werven die hun spaargeld bij ons op een rekening zetten. Hiervoor betalen we deze klanten rente. Dat is onze 'inkoopprijs' van dit geld.
 • geld te lenen op de kapitaalmarkt: bij andere banken en bij investeerders. Als we geld lenen op de kapitaalmarkt, betalen we daarvoor marktrente met een opslag. De marktrente en de opslag samen bepalen de 'inkoopprijs' van het geld dat we lenen op de kapitaalmarkt.
 • De marktrente verandert elke dag door veranderingen in de internationale economie. De marktrente is ook afhankelijk van de periode waarvoor we het geld lenen. We proberen natuurlijk zo slim mogelijk in te kopen.
 • De opslag is afhankelijk van het vertrouwen dat investeerders in ons hebben.

De marktrente hangt samen met de Euribor-rentes. Dat zijn rentes die banken aan elkaar betalen voor het lenen van geld. Als de Euribor-rentes stijgen of dalen, betekent dat niet automatisch dat onze rente voor hypotheken ook stijgt of daalt. Onze rente voor hypotheken is van veel meer dingen afhankelijk.

Onze risico's bij een bepaalde hypotheek
Bij klanten die geen Nationale Hypotheek Garantie hebben, lopen we extra risico. Daarom betalen deze klanten een risico-opslag op de rente. Hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de risico-opslag.

De voorwaarden van uw hypotheek hebben ook invloed op ons risico. Daardoor kan de rente verschillen per hypotheekvorm.

Onze kosten
Als bank maken we kosten. De kosten die we maken voor hypotheken, rekenen we door in de rentes voor hypotheken. Denk bijvoorbeeld aan onze kosten voor personeel, gebouwen en computers.

Onze winst
Om als bedrijf te blijven bestaan, moeten we winst maken. Daarom zit er ook een opslag voor onze winst in de rente.

De situatie op de kapitaalmarkt en de huizenmarkt
Door veranderingen in de kapitaalmarkt, de huizenmarkt of in regels van de overheid kunnen onze risico's veranderen. Ook de kosten van deze risico's verwerken we in de rente. Voorbeelden van deze risico's:

 • het risico van veranderingen in de internationale economie
 • het risico dat klanten hun maandbedragen niet op tijd betalen;
 • het risico dat klanten de hypotheek niet helemaal terugbetalen;
 • het risico van veranderingen in de woningmarkt, zoals dalende huizenprijzen.

De kosten van de risico's verwerken we in de rente. Dat is 1 van de manieren om de risico's te beheersen. De overheid stelt daar hogere eisen aan dan vroeger.

Beleggingsbeleid
Woonfonds leent geld aan particuliere klanten voor de aankoop van een huis in Nederland. Woonfonds is onderdeel van Achmea. Achmea voert een verantwoord beleggingsbeleid en toetst beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement. Wilt u meer lezen over het beleggingsbeleid van Achmea, kijk dan hier.