Krediethypotheek

De Krediethypotheek biedt een kredietruimte die u kunt opnemen door de overwaarde op uw huis. Tot aan een afgesproken limiet kunt u vrij opnemen én aflossen. U neemt alleen de bedragen op die u op dat moment nodig heeft.  

Krediethypotheek_looptijd_maandlast.png?hash=2e11a0059ad443e0

Krediethypotheek_opgenomen_bedrag_looptijd.png?hash=787d3cef6d3fe513

Wat zijn de kenmerken van de Krediethypotheek?

 • Geen minimale leeftijd bij het afsluiten (vanaf 18 jaar)
 • Voor alle bestedingsdoelen: van camper tot maandelijkse inkomensaanvulling later.
 • De maximaal mogelijke lening is onder andere afhankelijk van de woningwaarde, uw (pensioen)inkomen en uw verdere financiële situatie. Uw adviseur geeft u hier inzicht in.
 • De inkomenstoets vindt plaats bij afsluiten, daarna niet meer tussentijds.
 • Vanaf 57 jaar houden we ook rekening met uw pensioeninkomen.
 • Vrij opnemen en (boetevrij) aflossen binnen uw limiet, regelt u online.
 • De maximale Krediethypotheek is 50% van de woningwaarde.
 • De totale hypotheekschuld (inclusief Krediethypotheek) mag maximaal 60% van de woningwaarde zijn.
 • U betaalt een variabele rente over het deel dat u daadwerkelijk opneemt.
 • De Krediethypotheek valt in Box 3 waardoor u geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek.
 • U betaalt maandelijkse kosten voor het aanhouden van de bestedingsruimte. Dit bedrag is afhankelijk van de limiet tot waaraan u kunt opnemen.
 • Is uw totale opname meer dan € 25.000? Dan bestaat de mogelijkheid om dit deel af te splitsen en om te zetten naar een andere aflosvorm met een vaste, reguliere hypotheekrente.
 • Looptijd van de Krediethypotheek is maximaal 50 jaar.

Er is geen tussentijdse aflosverplichting
U hoeft niet af te lossen zolang uw Krediethypotheek loopt. Dit hoeft niet, omdat er vermogen in uw huis tegenover staat. Het mág natuurlijk wel: als u bijvoorbeeld een erfenis krijgt. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek wél in een keer aflossen. Of bijvoorbeeld als u de woning verkoopt.

Let op!
Daalt de waarde van uw woning, dan wordt de overwaarde kleiner. De kans dat uw huis onder water komt te staan blijft klein, omdat u maximaal 60% van de waarde van de woning mag lenen.

Maak een plan met uw adviseur
U denkt nu al na over toekomstige bestedingsdoelen en woonwensen. U weet niet precies wanneer en hoeveel u precies er wilt realiseren. Samen met uw adviseur maakt u  een verantwoord plan. Voor nu en in de toekomst.

Bekijk hier de actuele rente