Gezondheidsverklaring

Online uw gezond­heidsverklaring invullen
Meteen weten of u medisch geaccepteerd bent voor de levensverzekering waarop u verzekerde bent? Vul online uw gezondheidsverklaring in. Dit kost ongeveer 10 minuten.

U krijgt inloggegevens om te starten
De gegevens die u nodig hebt , krijgt u van ons via 2 sms'jes.

Wat u verder moet weten
Nadat u zich hebt aangemeld, leggen we u uit hoe de online gezondheidsverklaring werkt. Ook leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Handig om vast te weten wat u te wachten staat
Wilt u vooraf weten hoe onze gezondheidsverklaring werkt? En welke vragen wij u stellen? Klik dan op de link om onze informatie te lezen.

Brochures Verbond van Verzekeraars
Klik op de link om de brochures te bekijken:

Houd uw medische gegevens bij de hand als u de gezondheidsverklaring invult
In de gezondheidsverklaring vragen we om medische gegevens. Zoals informatie over ziekten, aandoeningen, of over een eventuele behandeling. Ook vragen we naar de naam- en adresgegevens van uw (huis)arts. Let op: u kunt de gezondheidsverklaring tussentijds niet opslaan! Daarom is het belangrijk dat u de gegevens bij de hand hebt.

U ziet meteenwat de uitslag is
Als u de gezondheidsverklaring hebt ingevuld, ziet u meteen of de verzekering kan starten:

 • U bent geaccepteerd
  De verzekering kan starten.
 • Soms kunnen we niet meteen een beslissing nemen
  De verzekering kan nog niet starten.

  De antwoorden die u gaf op de gezondheidsverklaring zijn niet altijd voldoende om de verzekering te laten starten. En soms valt een gezondheidsverklaring in een steekproef. U kunt dan nog niet meteen geaccepteerd worden. Onze medische dienst beoordeelt dan uw gezondheidsverklaring. Soms heeft onze medische dienst nog vragen. En soms is er meer informatie nodig. Van een arts bijvoorbeeld. Of moet u naar een medisch onderzoek. De medische dienst neemt dan contact met u op.

 • Soms moet u naar een keuring
  De verzekering kan nog niet starten.

  Bij een groot verzekerd bedrag gaat u naar een keuring. In de tabel hieronder staat welke keuring nodig is.

Welke informatie wij opvragen en wat u kunt verwachten na de medische beoordeling:

Leeftijd bij invullen gezondheidsverklaring

Verzekerd bedrag *

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Jonger dan 45

Tot en met
€ 500.000

De verzekerde vult online een gezondheids-verklaring in.

Wij bekijken en beoordelen de gezondheids-verklaring

Start medische beoordeling.

Soms hebben we meer informatie nodig. Dan krijgt de verzekerde van ons bericht.

De verzekering kan starten.

Of

Wij vragen een hogere premie.

Of

Het risico is te hoog: de verzekering gaat niet door

Van € 500.001 tot en met € 750.000

De verzekerde vult online een gezondheids-verklaring in.

Daarna volgt een medische keuring.

Vanaf
€ 750.001

De verzekerde vult online een gezondheids-verklaring in.

Daarna volgt een uitgebreide medische keuring.

45 jaar of ouder Tot en met € 250.000 De verzekerde vult online een gezondheids-verklaring in. Wij bekijken en beoordelen de gezondheids-verklaring
Van € 250.001 tot en met € 750.000 De verzekerde vult online een gezondheids-verklaring in. Daarna volgt een medische keuring.
Vanaf € 750.001 De verzekerde vult online een gezondheids-verklaring in. Daarna volgt een uitgebreide medische keuring.

*) We tellen een bestaande overlijdensrisicoverzekering mee als:

 • die verzekering in de afgelopen 12 maanden bij Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Woonfonds) is afgesloten, én
 • het een verzekering is die uitkeert bij het overlijden van dezelfde verzekerde als waarvoor nu een nieuwe verzekering wordt afgesloten, én
 • het verzekerd bedrag op de nieuwe verzekering € 100.000 of meer is.

Gezondheidsverklaring invullen

Uw medisch advies of ingevulde gezondheidsverklaring bekijken


Meer informatie over medische keuringen en onderzoeken
Het Verbond van Verzekeraars maakte 2 brochures met informatie over medische keuringen en onderzoeken. U kunt hierin nalezen wat u kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn.

Meer informatie over de medische beoordeling
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wil weten over de medische beoordeling. Wij maakten hiervoor de Brochure Medische Beoordeling. Hierin staat wat u te wachten te staat.

Bel met onze Medische Dienst als u vragen hebt: (013) 462 30 12
De Medische Dienst is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 18.00 uur. Behalve op feestdagen.

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen
Wij horen graag van u als u ontevreden bent over de medische beoordeling. Of als u een klacht hebt. Klachten kunt u sturen naar:

Woonfonds Medische Dienst
DPL Medische Accept
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg